Shop Mobile More Submit  Join Login
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 1756 × 2458
Details

Submitted on
July 11, 2012
Image Size
1.3 MB
Resolution
1756×2458
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,523 (1 today)
Favourites
77 (who?)
Comments
39
Downloads
13
×
jellyfish dream by yuuta-apple jellyfish dream by yuuta-apple
thi xong t vẽ t cho thoải mi ~:iconlazeflirtplz: ~ a a a ~ trng loang lổ qu trời ~:iconlazycryplz:
lần đầu t mấy con sứa nn cn nh sai st ~ c g sai mong mọi ng gp nha ~:"D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
canson paper + pentel watercolor
Add a Comment:
 
:iconsarahhite:
sarahhite Featured By Owner Mar 12, 2014   Digital Artist
beautiful!
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Mar 13, 2014  Student Traditional Artist
thank you :hug:
Reply
:iconsarahhite:
sarahhite Featured By Owner Mar 13, 2014   Digital Artist
Pikachu-lol no problem! <3
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Traditional Artist
aaaaaa đẹp qua đi mất. >DDD tô màu đẹp quá đi. >DDD nhìn rất sáng tạo nữa
Reply
:iconkaemonn:
kaemonn Featured By Owner Aug 18, 2012
tưởng nee cực hay lun :iconcryforeverplz: !
be mah sempaii :iconlazepoolplz:
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Aug 18, 2012  Student Traditional Artist
thanks bạn ~TrT ~ cơ mà trình đ̣ mình còn kém lắm ko dám nḥn làm sempai ai đu
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Aug 4, 2012  Student
thch mu mấy con sứa ! mu sắc nng tiến bộ nhu qu :*
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Aug 4, 2012  Student Traditional Artist
thanks nàng ~>//////< ~ ♥
Reply
:iconlachsfilet:
lachsfilet Featured By Owner Jul 14, 2012
this is very lovely!
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jul 14, 2012  Student Traditional Artist
thank you so much ~:love:
:hug: ~♥
Reply
Add a Comment: