Shop Mobile More Submit  Join Login
Wake up! by yuuta-apple Wake up! by yuuta-apple
water color + canson paper + picasa3 ~:")
~~~~~~~~~~~~~~~
lu r ko vẽ vời g ~TT A TT ~ nhẽ ra mnh ko nn lượn DA vo lc như thế ny mới đng ~T T *lăn vo gc*
Add a Comment:
 
:iconsuperzoubi:
SuperZoubi Featured By Owner Nov 12, 2016  Student Traditional Artist
WOW! it's just beautiful! :D
Reply
:iconotakuextrodinare:
OtakuExtrodinare Featured By Owner Sep 18, 2015  Student Digital Artist
Magical!
Reply
:iconspringwomen:
Springwomen Featured By Owner Aug 22, 2015  Hobbyist Traditional Artist
God! That's amazing! I love it <3


Hyperdimension Neptunia Noire Chibi Icon Hyperdimension Neptunia Noire Chibi Icon Hyperdimension Neptunia Noire Chibi Icon 
Reply
:iconsara227:
Sara227 Featured By Owner Jun 27, 2015
Beatiful 
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 29, 2015  Hobbyist Traditional Artist
thank you :love:
Reply
:iconjendalia:
Jendalia Featured By Owner Jun 9, 2015
Beautiful  and amazing >o</
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 12, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Thank you dear :hug: :heart:
Reply
:iconjendalia:
Jendalia Featured By Owner Jun 12, 2015
You asre welcome :heart:
Reply
:iconhuywai:
huywai Featured By Owner Apr 15, 2015  Student Digital Artist
Bối cảnh tuyệt quá! Màu thiệt trong trẻo!
Reply
:iconkelindark:
Kelindark Featured By Owner Jun 11, 2014
Beautiful :D 
Reply
:iconrandamu-chan:
Randamu-Chan Featured By Owner May 19, 2014  Hobbyist General Artist
Wow!
Reply
:iconmangazene:
mangazene Featured By Owner May 17, 2014  Professional Artist
Beautiful work! Congratulation :)
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner May 17, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you :love:
Reply
:iconweyrgirl78:
weyrgirl78 Featured By Owner Mar 31, 2014  Student Digital Artist
I love the surreal feeling of the piece. great detail!
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Mar 31, 2014  Hobbyist Traditional Artist
thank you dear :love:
Reply
:iconcolourfactory:
ColourFactory Featured By Owner Nov 24, 2013
wonderfull work!!!
love the colors! really!
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Nov 24, 2013  Hobbyist Traditional Artist
thank you dear :love:
Reply
:iconkuroatom:
KuroAtom Featured By Owner Oct 4, 2013
The soft colours make the picture so peaceful, great work. :)
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Oct 4, 2013  Hobbyist Traditional Artist
thank you :hug: :heart:
Reply
:iconchoulaphone:
Choulaphone Featured By Owner Sep 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:love:
Reply
:iconramensora:
RamenSora Featured By Owner Jul 25, 2013  Student Digital Artist
Dễ thương XD thích cái phao XD
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist Traditional Artist
thanks bạn :">
Reply
:iconkanariaangel:
kanariaangel Featured By Owner Jul 10, 2013
Cậu khiến tớ GATO...
Nhưng mà con bé trông gầy gầy nhỉ...
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jul 11, 2013  Hobbyist Traditional Artist
có gì đâu mà gato :) ~ ~ tại tớ cũng thử vẽ cho gầy gầy hơn bình thường chút xem thế nào :P
Reply
:icontanyta:
tanyta Featured By Owner May 5, 2013
Totally amazing, it's beautiful :)
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
thank you so much >///////////////<
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Aug 30, 2012
O_O dễ thương qu a :la:
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Aug 30, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thanks ss ~X"D ~:tighthug:
Reply
:iconkiraraalex313:
KiraraAlex313 Featured By Owner Jul 8, 2012  Student Traditional Artist
tranh ny đẹp ; v ;~~~~
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jul 9, 2012  Hobbyist Traditional Artist
hợ ~ thanks t̀nh u ~;A; ~♥♥♥
Reply
:iconkiraraalex313:
KiraraAlex313 Featured By Owner Jul 9, 2012  Student Traditional Artist
:"X
Reply
:iconjjay-x:
JJaY-X Featured By Owner Jul 3, 2012  Student Traditional Artist
sao lại ko lượn thế nng :) ln tay thế ny cơ m
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jul 4, 2012  Hobbyist Traditional Artist
hợ ~;A; ~ thanks nàng ~♥
Reply
:iconaliceofneverland:
AliceOfNeverland Featured By Owner Jun 27, 2012  Student Traditional Artist
so creative! wonderful use of space :) I'm not usually a watercolor fan, but I LOVE this
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 27, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thank you so much ~>/////////< ~♥
:kiss:
Reply
:iconlinhnino:
linhnino Featured By Owner Jun 10, 2012  Student Digital Artist
i mu iu qu >-</:heart:
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 11, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thanks t̀nh yu ~ X"> ♥
Reply
:iconlinhnino:
linhnino Featured By Owner Jun 12, 2012  Student Digital Artist
hề hề :iconawkwardhugplz:
Reply
:iconglueknight:
glueknight Featured By Owner Jun 9, 2012  Hobbyist Traditional Artist
ngắm lại vẫn thấy ci ny đẹp qu. lin hệ với bo hoa học tr hay 2! hiếc g đi vẽ minh họa cho n rủng rỉnh em ạ =3=
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 9, 2012  Hobbyist Traditional Artist
em chưa đủ trình đu anh ~:"(
Reply
:iconglueknight:
glueknight Featured By Owner Jun 11, 2012  Hobbyist Traditional Artist
a thấy e vẽ cn đẹp hơn khối ci anh từng xem. pht triển sự nghiệp đi e ạ =)
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 11, 2012  Hobbyist Traditional Artist
em th́y chưa đủ ~:(( ~ xung quanh em có quá nh ng vẽ đẹp và trình đ̣ của em so vs họ ṽn là kém ŕt xa ~:(
Reply
:iconglueknight:
glueknight Featured By Owner Jun 26, 2012  Hobbyist Traditional Artist
hm no liều thử đi =) a ủng hộ mạnh lun :D lm cũng phải c chỗ ghi nhận chứ :D
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 26, 2012  Hobbyist Traditional Artist
trước mắt em ṽn mún luỵn ṭp đã ~TT TT ~ r sau đó sẽ thử ĺn sang làm com đ̉ tăng lever ~; ;
Reply
:icontitprince:
TitPrince Featured By Owner Jun 6, 2012  Student Traditional Artist
kinh :o
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 6, 2012  Hobbyist Traditional Artist
kinh g ~:))
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner Jun 4, 2012  Student Traditional Artist
thích pic này
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 4, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thanks bạn hiền ~:"> ♥
:tighthug:
Reply
:iconkei-iisaka:
Kei-Iisaka Featured By Owner Jun 2, 2012  Hobbyist Digital Artist
love the sense of losing gravity
Reply
:iconyuuta-apple:
yuuta-apple Featured By Owner Jun 2, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thanks ~:love:
:hug:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 31, 2012
Image Size
323 KB
Resolution
708×999
Link
Thumb

Stats

Views
10,288
Favourites
628 (who?)
Comments
144
Downloads
78
×